რჩევები მშობლებს – სამაგიდო და კონსტრუქციული თამაშები

15

წამყვანი: ნინუ კიკნაველიძე – განათლების ფსიქოლოგი, ადრეული განათლების სპეციალისტი

პრაქტიკული რჩევები – „ტეტრისი“, „X-O“ – ლუკა მაყაშვილი

კომენტარები