რჩევები მშობლებს – ბავშვის დამოუკიდებლობა და თვითმოვლის უნარების განვითარება

5

​წამყვანითამუნა ბაქრაძე – ადრეული განათლების სპეციალისტი.

პრაქტიკული რჩევები – შესაკრავების შეკვრა – ნინო ჯიჯავაძე.

კომენტარები