მშობელთა ჩართულობა სკოლაში

179

ვებინარი ჩატარდა არასამთავრობო ორგანიზაცია “მშობლების განათლებისთვის” მიერ პროექტის “მონაწილეობითი მართვის მხარდაჭერა სკოლებში” ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. პროექტში გამოხატული მოსაზრებები არაა აუცილებელი გამოხატავდეს კონრად ადენაუერის ფონდის პოზიციას.

კომენტარები