ციფრული უსაფრთხოება

ბავშვები და ვიდეო თამაშები

მშობლის მიერ მოზარდის საყვარელი ვიდეო თამაშების ირგვლივ არსებული ინფორმაციის მოპოვება შესაძლოა გადამწყვეტიც იყოს. გთავაზობთ იმ წესებს, რომლის დაცვის შემთხვევაშიც ბავშვს იმ ემოციური, ფინანსური თუ...