ციფრული უსაფრთხოების საკითხები 180-მა მშობელმა შეისწავლა

15

საქართველოში ბაღის აღსაზრდელების და სასკოლო ასაკის ბავშვების მშობლები ნაკლებად იცნობენ ინტერნეტის შესაძლებლობებსა და ციფრულ სამყაროში არსებულ საფრთხეებს. ეს ხელს უშლით სწორად მართონ აღზრდის პროცესში გაჩენილი „გაჯეტებთან“ დაკავშირებული სირთულეები, როგორიც არის ეკრანდამოკიდებულება, ასაკისთვის შეუფერებელი ვიდეო თამაშები, სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებული საფრთხეები, არასასურველ შინაარსებზე ბავშვების წვდომა და კიბერუსაფრთხოების სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები.

არასამთავრობო ორგანიზაციამ “მშობლები განათლებისთვის” ქვეყნის 3 რეგიონიდან 180 მოხალისე მშობელი, 6 სკოლა და 6 საბავშო ბაღი ღია კონკურსის წესით შეარჩია. შერჩეულ აუდიტორიასთან ფსიქოლოგმა, ინტერნეტ უსაფრთხოების სპეციალისტმა და მედიაწიგნიერების ექსპერტმა იმუშავა. საგანგებოდ მშობლებისთვის სასწავლო კურსები შეიქმნა და ტრენინგის ფორმატში ჩატარდა. მოხალისე მშობლებმა ყველა ის  მნიშვნელოვანი საკითხი შეისწავლეს, რაც მათ დაეხმარებათ რაციონალურად გამოიყენონ  ინტერნეტის შესაძლებლობები თავიათი შვილების კეთილდღეობისთვის.

ციფრული უსაფრთხოების საკითხებში სულ 180 მშობელი გადამზადდა.
პროექტი “მშობლების ციფრული განათლება” ხორციელდება ესტონურ ორგანიზაცია „ელექტრონული მართვის აკადემიასთან“ და „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან“ პარტნიორობით DRIVE პროექტის ფარგლებში, ბრიტანული კორპორაცია Luminate-ის ფინანსური მხარდაჭერით.

კომენტარები