ტესტი: რა იცით სკოლებში მშობელთა ჩართულობის შესახებ

1437

Results

შესანიშნავია!

თქვენ გააზრებული გაქვთ, რატომ არის აუცილებელი სასკოლო ცხოვრებაში მოსწავლეთა მშობლების მონაწილება. იცით, რომ ერთობლივი მუშაობის, თანამშრომლობის გარეშე, სკოლას ან მშობლებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევა გაუჭირდებათ. გაცნობიერებული გაქვთ, რომ  თავისუფალი, პასუხისმგებლიანი, კრიტიკულად მოაზროვნე, თანასწორუფლებიანი სასკოლო საზოგადოება დადებით გავლენას მოახდენს მომავალი თაობის განათლებაზე.

ვაფასებთ თქვენს ხედვას და როგორც თანამოაზრეს , გიზიარებთ ვიდეო ბლოგს სკოლისა და მშობლების თანამშრომლობის საფუძვლები

კომენტარები

თქვენ დაინტერესებული ხართ სკოლებში მშობელთა ჩართულობის საკითხებით და შესაძლოა, ბევრ გამოწვევასაც ხედავდეთ ამ მიზნის მიღწევის გზაზე, რაც სრულიად ბუნებრივია. მაგრამ დაფიქრდით, ნამდვილად სწორად გესმით მშობლებისა და პედაგოგების თანამშრომლობის მიზანი და საშუალებები? გადაჭარბებული წარმოდგენები ხომ არ გაქვთ ოჯახის ან სკოლის როლის შესახებ? ალბათ, გიფიქრიათ ამ პროცესში სწორი კომუნიკაციის მნიშვნელობაზეც. როგორც წესი, ჩამოთვლილი გარემოებები  ხელს უშლის თანამშრომლობას. სცადეთ, ერთი წუთით იფიქროთ მხოლოდ ბავშვის კეთილდღეობაზე და მოსწავლის თვალით შეხედოთ ერთმანეთთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას.

იმისთვის, რომ უფრო ნათლად დაინახოთ სკოლებში მშობლების მონაწილეობის აუცილებლობა, იხილეთ ვებინარი მშობელთა ჩართულობა

კომენტარები

#1. სკოლისა და მშობლების თანამშრომლობა საჭიროა იმიტომ რომ:

#2. მშობლებთან აქტიური თანამშრომლობის მიზანია

#3. მშობლების ჩართვა შესაძლებელია

#4. თქვენი აზრით, ვის სჭირდება მშობელთა ჩართულობის გაზრდა?

#5. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია, რომ

#6. განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას განაპირობებს

#7. სტატისტიკური უმრავლესობით, მოსწავლე, რომლის მშობელიც ჩართულია შვილის განათლების პროცესში:

#8. შვილის სასწავლო პროცესში სწორი მონაწილეობის შედეგად მშობელი

#9. მშობელთა ჩართულობის გაზრდით

#10. მშობელთა ჩართულობის ერთ-ერთი მიზანია,

დასრულება

კომენტარები