რჩევები მშობლებს – ხელოვნება ადრეულ ასაკში

24

წამყვანინინუ კიკნაველიძე – განათლების ფსიქოლოგი, ადრეული განათლების სპეციალისტი

პრაქტიკული რჩევები – „მარაკასი“, „სამგანზომილებიანი ქანდაკება“ და „ფერადი ანაბეჭდი“ – ნინო ჯიჯავაძეhttps://youtu.be/sO7HFQlGxNo

კომენტარები