რჩევები მშობლებს – ფიზიკური განვითარება

2

წამყვანი: ნუცა ფრუიძე – განათლების სპეციალისტი

პრაქტიკული რჩევები – ლუკა მაყაშვილი – „თევზაობა“, „კეგლი“

კომენტარები