რჩევები მშობლებს – სოციალური და ემოციური განვითარება ბავშვებში

50

წამყვანი: მზიკო დალაქიშვილი – ფსიქოლოგი, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოთერაპევტი

პრაქტიკული რჩევები – „ემოციების ბორბალი“, „ემოციების დომინო“ – ნინო ჯიჯავაძე.

კომენტარები