რჩევები მშობლებს – სენსორული თამაშები, კვლევა და ექსპერიმენტი

3

წამყვანინინუ კიკნაველიძე – განათლების ფსიქოლოგი, ადრეული განათლების სპეციალისტი.

პრაქტიკული რჩევები – „ფერადი წვიმა“, „ვულკანი“ – ლუკა მაყაშვილი.

კომენტარები