რჩევები მშობლებს – მეტყველება და შემეცნებითი განვითარება ადრეულ ასაკში

6

წამყვანი: თამუნა ბაქრაძე – ადრეული განათლების სპეციალისტი.

პრაქტიკული რჩევები – „ხელნაკეთი წიგნი“, „სენსორული კოლოფები“, „ბუნებრივი მასალების ორნამენტი“ – ნინო ჯიჯავაძე.

კომენტარები