რჩევები მშობლებს – დღის დაგეგმვა ბავშვებთან ერთად

1

​წამყვანიცირა ბარქაია – ადრეული განათლების და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი.

პრაქტიკული რჩევები – „განრიგი ბარათებით“, „საათი“ – ლუკა მაყაშვილი.

კომენტარები