რა იცი ევროპული განათლების შესახებ

130

Results

გილოცავ!

პასუხების უმრავლესობა სწორია. შენ ვერაფერს დაგაკლებს დეზინფორმაციის ტალღა, რადგან შეიარაღებული ხარ სანდო და უტყუარი ფაქტებით ევროპული განათლების შესახებ.

 

კომენტარები

ცოოოტა მეტი ძალისხმევა გჭირდება, რომ გაიგო სინამდვილე ევროპული განათლების თაობაზე. გადახედე ვიდეო ბლოგების სერიას დასავლური ფასეულობების შესახებ, ეს რესურსი ნამდვილად გაგიადვილებს ორიენტირებას ჭარბი ინფორმაციის სამყაროში  https://www.facebook.com/watch/?v=1129935627736635

კომენტარები

#1. ქართული განათლების სისტემის ფორმა ეფუძნება ევროპულ განათლებას

#2. საქართველოში მოსწავლეები დაახლოებით ისეთივე საგნებს სწავლობენ, როგორც ევროპაში

#3. ევროპაში სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა, მოსწავლეს ჰქონდეს სკოლის წარმატებით დასრულების გამოცდილება.

#4. ევროპაში სწავლისთვის მნიშვნელოვანია, მოსწავლეს ჰქონდეს გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების გამოცდილება და თვითკონტროლის უნარი.

#5. ევროპაში სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა რომელიმე ევროპული ენის ცოდნა

#6. ევროპული საგანმანათლებლო სივრცე ისეა მოწყობილი, რომ შეგიძლია ერთი ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში გადახვიდე და იქ გააგრძელო სწავლა.

#7. ევროპაში ყველასთვის თანასწორი და ხელმისაწვდომი განათლების სისტემაა.

#8. ევროპული განათლების სისტემა ორიენტირებულია საზოგადოებაზე, მაგრამ არ ივიწყებს ინდივიდებს.

#9. ევროპაში სკოლა გახსნილია, მას მჭიდრო კავშირი აქვს მშობლებთან და დანარჩენ საზოგადოებასთან

#10. ევროპაში განათლების მიღება მხოლოდ ძალიან მდიდრებს შეუძლიათ

დასრულება

კომენტარები