პერსონალური მონაცემების მართვა სკოლაში – ვიდეო ლექცია მოსწავლეებისა და მათი მშობლებისთვის

46

კომენტარები