მშობლებისთვის ციფრული უსაფრთხოების ბანაკი მოეწყო

39
25-26 ივნისს არასამთავრობო ორგანიზაციის „მშობლები განათლებისთვის“ ორგანიზებით, ციფრული უსაფრთხოების ბანაკი გაიმართა, სადაც 15 მშობელი ციფრულ ელჩად გადამზადდა.
ციფრული ელჩები იმ 180 მშობლიდან შეირჩნენ, რომლებიც ესწრებოდნენ ბოლნისში, გორსა და თბილისში გამართულ ტრენინგებს ეკრანდამოკიდებულების, ციფრული უსაფრთხოებისა და მედია წიგნიერების შესახებ.
მშობლებმა, გარდა იმისა, რომ დამატებით ისწავლეს როგორ გადასცნენ სხვებს მიღებული ცოდნა, ასევე სასიამოვნოდ გაატარეს 2 დღე და ჩამოაყალიბეს ციფრული ელჩი მშობლების ძლიერი ქსელი, რათა მათ საკუთარი რეგიონის მშობლებთან და მასწავლებლებთან კოორდინირებულად იმუშავონ ციფრული უსაფრთხოების საკითხებზე.
პროექტი ხორციელდება ესტონურ ორგანიზაცია „ელექტრონული მართვის აკადემიასთან“ და „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან“ პარტნიორობით DRIVE პროექტის ფარგლებში, ბრიტანული კორპორაცია Luminate-ის ფინანსური მხარდაჭერით.

კომენტარები