მოზარდის პერსონალური სივრცის პატივისცემა

125

*ითხოვთ ნებართვას, როცა თქვენი მოზარდი შვილის ოთახში შედიხართ?

*აკონტროლებთ თქვენი შვილის სოციალურ ქსელს?

* როგორ იცავთ ბალანსს აქტიურ მშობლობასა და მოზარდის პირადი სივრცის პატივისცემას შორის?

ფსიქოლოგი მაია ცირამუა საუბრობს კომუნიკაციის მართებულ სახეობაზე, რომელიც მშობლებს ამ დილემის გადაწყვეტაში დაგეხმარებათ.

ვიდეო ბლოგი მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის “მშობლები განათლებისთვის” მიერ პროექტის “მშობლობა პანდემიის დროს” ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდისა და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. პროექტში გამოხატული მოსაზრებები არაა აუცილებელი გამოხატავდეს გაეროს ბავშვთა ფონდისა და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პოზიციას.

კომენტარები