თამაშით სწავლის უპირატესობა სკოლებში

482

თამაშით სწავლებას ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს. მისი საშუალებით ადამიანები სწავლობენ სოციალიზაციას, იღებენ განათლებას. ერთდროულად ერთობიან და ისვენებენ. თამაშით ნებისმიერი ცოდნის გადაცემაა შესაძლებელია. თამაშით სწავლების მიდგომა ემყარება თითოეულ ბავშვის ბუნებრივ ცნობისმოყვარეობას, რის საფუძველზეც თამაში აყალიბებს ინტელექტუალურ გასართობ და დადებით საგანმანათლებლო მოტივაციას. რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვის სკოლამდელი აღზრდის პროცესში და სხვა ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ზრდასრულობაში. თამაში სწავლის აქტიური საშუალებაა. თამაშით სწავლებას შეუძლია მოსწავლეებს დამოუკიდებელი აღმოჩენების გაკეთების შესაძლებლობა მისცეს. თამაში ბავშვებს ეხმარება კარგად დაიმახსოვრონ შესწავლილი მასალა. გაკვეთილზე თამაში მოტივაციას და ენთუზიაზმს ზრდის.

1. სასურველია მშობლებმა მეტი სერიოზულობით შეხედონ თამაშით სწავლებას, რადგან გართობა სწავლის პროცესს სასიამოვნოს ხდის. ეს თავისთავად ხელს უწყობს საგანმანათლებლო პროცესისადმი ბავშვების მუდმივი ინტერესის ფორმირებას.

2. თამაშის სწავლების მეთოდები პროცესს სახალისოს და საინტერესოს გახდის, შედეგად კი საოცრად მაღალხარისხიანი ცოდნის მიღებას უზრუნველყოფს. ის რაც ბავშვმა დაიზუთხა – მას შეუძლია დაივიწყოს რამდენიმე დღეში; ის რაც მან თამაშში აითვისა – მას ახსოვს მთელი სიცოცხლე.

3. როცა ბავშვი თამაშით სწავლობს, ის თავის შედეგს სწრაფადვე ხედავს: „მან მოიგო“ ან „წააგო“. „მოგების“ შემთხვევაში მიღებული ცოდნის განმტკიცება ხდება; „წაგების“ შემთხვევაში დასწავლის მოტივაცია ძლიერდება.

რეკომენდაციების ავტორია ფსიქოლოგი ზურაბ მხეიძე.
ანიმაციის ავტორია არასამთავრობო ორგანიზაცია „მშობლები განათლებისთვის“.
ანიმაცია დამზადებულია კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით.

კომენტარები