ბავშვის არასასურველი ქცევის მართვა პოზიტიური კომუნიკაციით

658
* რა მნიშვნელობა აქვს მშობლის სწორ ვერბალურ და არავერბალურ კომუნიკაციას 10 წლამდე შვილთან?
* როგორია პოზიტიური კომუნიკაციის სტრატეგიები მცირეწლოვან ბავშვებთან?
ამ და სხვა საკითხებზე საგანგებოდ მშობლებისთვის „თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრის“ ფსიქოდიაგნოსტი და ფსიქოკონსულტანტი ზანდა ჩეჩელაშვილი საუბრობს.
ვიდეო ბლოგი მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის “მშობლები განათლებისთვის”  მიერ, პროექტის “მშობლობა პანდემიის დროს” ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდისა და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. პროექტში გამოხატული მოსაზრებები არაა აუცილებელი გამოხატავდეს გაეროს ბავშვთა ფონდისა და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პოზიციას.

კომენტარები