არასამთავრობო ორგანიზაცია „მშობლები განათლებისთვის“ აცხადებს კონკურსს დისტანციური სასწავლო კურსის შექმნის შესახებ

204

კონკურსი
განმცხადებელი: ააიპ მშობლები განათლებისთვის (P4E)
დაწყების თარიღი: 22.04.2022
ბოლო ვადა: 10.05.2022

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მშობლები განათლებისთვის“ აცხადებს კონკურსს დისტანციური სასწავლო კურსის შექმნის შესახებ.

კონკურსის მიზანი და ამოცანები

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მშობლები განათლებისთვის“ მიზნად ისახავს ვებპლატფორმის www.mshobeltakola.ge განვითარებას, კერძოდ ვებდგერზე ახალი რუბრიკის დამატებას დისტანციური სასწავლო კურსების სახით, რისი მიზანიც მშობლებისათვის სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და მხარდამჭერი სერვისების განვითარება-მიწოდებაა.

კონკურსში გამარჯვებულმა პირმა უნდა განახორციელოს ვებგვერდის ტექნიკური განახლება, კერძოდ:

აქტივობა1: კურსებისთვის საჭირო ფლაგინების დამატება ვებგვერდზე
აქტივობა2: შექმნილი კონტენტის საიტზე განთავსება, ტესტირება
აქტივობა3: კურსის გაშვება

კურსის დიზაინის შესახებ
დისტანციური კურსი იმგვარად შემუშავდება, რომ მარტივად და მინიმალურ დროში მისცეს დაინტერესებულ პირებს საბაზისო ინფორმაცია პოზიტიური მშობლობის ძირითად ცნებებთან დაკავშირებით.
კურსმა უნდა გააერთიანოს 5 სახეობის რესურსი:
 ლექცია (video)
 ლექციის საპრეზენტაციო ფაილი (PowerPoint)
 ლექციის ტექსტის ფაილი (word)
 ტესტი (Quizzes)
 პერსონალური სიგელი (PDF/GPG)
კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ მონაწილე პირის სახელზე უნდა დაგენერირდეს პერსონალურ სიგელი, რომლის გაზიარებაც მარტივად მოხდება სოციალურ ქსელში.
კურსის გავლა შესაძლებელი უნდა იყოს, როგორც სმარტფონებიდან, ასევე ლეპტოპ და დესკტოპ კომპიუტერებიდან.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც იურიდიულ, ისე ფიზიკურ პირებს.
კონკურსში მონაწილეობისთვის პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს წერილობითი შემოთავაზება ელ. ფოსტით georgianp4e@gmail.com

დისტანციური სასწავლო კურსები იქნება world vision Georgia-ს ფინანსური მხარდაჭერით, პროექტის „მშობლები ძალადობის წინააღმდეგ“ ფარგლებში.

კომენტარები