მოსწავლის მშობელი და სასკოლო სტერეოტიპები – ზურაბ მხეიძის ვიდეო ბლოგი

174