პერსონალური მონაცემების მართვა სკოლაში – ვიდეო ლექცია სკოლის თანამშრომლებისთვის

22